Strona główna

e-Mandat

To nowoczesna usługa polegająca na automatycznej detekcji pojazdu w niedozwolonym miejscu przez inteligentne kamery monitoringu wizyjnego. Kamera po wykryciu nieprawidłowo parkującego samochodu wykonuje zdjęcie i przesyła je do operatora Centrum Nadzoru Wizyjnego, który po analizie zgłasza wykroczenie do Straży Miejskiej. Usługa jest w pełni zdalna, kompleksowa i pozwala skutecznie wyeliminować nieprawidłowo parkujących na terenach obiektów biurowych, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych itp.

Jak działa e-Mandat?

W obszarach objętych zakazem parkowania instalujemy kamery z wbudowanymi funkcjami analityki obrazu AI (sztuczna inteligencja) tak, aby monitorowały miejsca, w których nie można parkować. Następnie w polu widzenia kamer definiujemy algorytmy oraz strefy detekcji, które bezbłędnie i skutecznie rozpoznają obiekty takie jak samochód. Aktywacja zdarzenia następuje w momencie, gdy wykryty samochód zatrzymał się w strefie detekcji i przebywa w niej nieruchomo dłużej, niż zdefiniowany czas. Z reguły, jest to od ok 3 do 15 minut. Jeśli czas nieprawidłowego parkowania przekroczy ustalony limit, kamera automatycznie wykonuje zdjęcie i wysyła je do Centrum Nadzoru Wizyjnego. Następnie operator Centrum edytuje i weryfikuje zdjęcie. Po sprawdzeniu, zdjęcie zostaje opisane i przesłane elektronicznie do Straży Miejskiej, która rozpoczyna postępowanie w sprawie o wykroczenie.

Usługa e-Mandat obejmuje:

Instalację kamer z wbudowanymi funkcjami analityki obrazu. Ustawienie stref detekcji, konfigurację analityki obrazu i zasad aktywacji zdarzeń alarmowych
Konfigurację w zakresie generowania i przesyłania zdjęć. Edycję i analizę zdjęć. Opisanie zdjęć i przesłanie zgłoszeń do Straży Miejskiej
Obsługę zgłoszeń do zamknięcia postępowania przez Straż Miejską. Przygotowanie statystycznych raportów miesięcznych, serwis i konserwację systemu

Let’s work together.

Sprawdź, jak otrzymać dwie kamery
z analityką obrazu AI gratis!

Dział handlowy:

+48 697 692 456
+48 603 554 015

Centrum Nadzoru Wizyjnego Popiel sp. j.

Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U11
03-436 Warszawa
22 498 34 34
biuro@e-cnw.pl